Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych chętnych do skorzystania z usługi asystenta osobistego w ramach programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenie-o-nabor-osob-niepelnosprawnych.html

……………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o naborze kandydatów na osobę świadczącą usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych edycja 2019-2020.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenie-o-naborze-asystentow.html