Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”, której partnerem jest Gmina Lubin, do grupy seniorów trafią w najbliższym czasie tzw. pakiety wsparcia. Osoby wymagające wsparcia wskaże Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

To pakiety edukacyjno-aktywizujące. Izolacja społeczna i odcięcie od świata jest olbrzymim zagrożeniem dla życia i zdrowia seniorów, dlatego do w ramach kampanii, 26 seniorów z Gminy Lubin otrzyma tzw. pakiety wsparcia. To osoby, które wskaże Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako zagrożone wykluczeniem społecznym. Pakiety przekazano już do GOPS-u.Taki pakiet zawiera m.in.: Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, książkę ambasadora Mistrza Sobiesława Zasady, pudełko na codzienne dawki leków, środki higieniczne SENI oraz materiały edukacyjne m.in. Niezbędnik Seniora od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy też informator dotyczący praw pacjenta oraz ostrzeżenia przed oszustwami.

Przypomnijmy, że w ramach wsparcia seniorów w czasie pandemii Gmina Lubin zakupiła i przekazała najstarszym mieszkańcom m.in. maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji.