Od godziny 5 rano lubińscy policjanci prowadzili prewencyjną akcję pod kryptonimem „Trzeźwy Poranek”. Działania mundurowych ukierunkowane były na przeprowadzenie maksymalnej ilości kontroli kierowców i zatrzymanie tych, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. W ręce policjantów wpadł jeden mężczyzna, który będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu.

Celem prowadzonych działań jest wyeliminowanie z ruchu kierujących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tę kategorię uczestników ruchu drogowego.

Podczas wzmożonych kontroli policjanci sprawdzali także:

• stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,
• stan techniczny pojazdów,
• przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego.


Musimy mieć świadomość, że alkohol jest używką, która w sposób jednoznaczny wpływa negatywnie na cechy psychomotoryczne człowieka. Powoduje zmiany w postrzeganiu, ocenie zjawisk, sposobie i szybkości reagowania na bodźce, a tym samym przejściowo ogranicza zdolność do kierowania pojazdami.

Podczas trwania akcji, na 165 przebadanych kierowców, jeden z nich został ujawniony po użyciu alkoholu. Policyjny alkomat wykazał u 64 – letniego kierowcy opla niecałe 0,3 promila.

Wszystkim osobom, do których jeszcze nie dotarły apele i ostrzeżenia, przypominamy konsekwencje karne tej nieodpowiedzialnej i bardzo niebezpiecznej decyzji, jaką jest siadanie po alkoholu za przysłowiowe „kółko”:

jeżeli podczas kontroli drogowej policyjny alkomat wykaże zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu pomiędzy 0,2 -0,5 promila, to uznaje się, że kierujący znajduje się w stanie po spożyciu i jest to wykroczenie zagrożone karą 10 pkt. karnych, grzywną do 5 tys. zł oraz utratą prawa jazdy do 3 lat.

jeżeli stężenie będzie wyższe niż 0,5 promila alkoholu we krwi, to mamy do czynienia z przestępstwem, za które grozi 10 pkt. karnych, nawet do 10 lat zakazu prowadzenia pojazdów oraz kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat

jeżeli natomiast kierujący prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) będąc wcześniej prawomocnie skazanym za takie samo przestępstwo lub w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, wówczas kara pozbawienia wolności wzrasta nawet do lat 5.