Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

Szeregi lubińskiej Policji zasilili kolejni funkcjonariusze, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie odbyła się uroczystość ślubowania. Rotę ślubowania przyjął Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie nadkom. Marek Szczepański. Wkrótce młodzi policjanci rozpoczną szkolenie podstawowe, po którym będą pełnić służbę na terenie powiatu lubińskiego.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia...”

Przy zachowaniu obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu koronawirusa, w świetlicy lubińskiej komendy, rotę ślubowania wypowiedziało wczoraj siedmioro policjantów, którzy wstąpili w szeregi Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Niedługo nowi funkcjonariusze rozpoczynają szkolenie podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem, którego pozytywne ukończenie wiąże się z rozpoczęciem prawdziwej służby w Policji.

Nadkomisarz Marek Szczepański pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby. Podkreślił, że służba w Policji to trudna misja, pełna zagrożeń oraz nieustannie podejmowanego ryzyka. Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, a przede wszystkim odwagi oraz oddania drugiemu człowiekowi. Ci, którzy wybrali tę drogę zawodową, mogą być dumni ze swojej decyzji.

Służba w Policji jest atrakcyjna pod wieloma względami. Mowa tutaj nie tylko o stabilizacji zatrudnienia, szkoleniach, rozwoju, możliwości pracy w różnych pionach i na różnych stanowiskach ale także wysokich zarobków. Teraz to niemal 4 tysiące złotych na rękę dla nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Kto może pełnić służbę w Policji?
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą osobiście dowiedzieć się o zasadach rekrutacji i złożyć dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, przy ul. Traugutta 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.