Słowa pogardy, złość, frustracja, chęć dominacji, poniżanie innego człowieka ze względu na wygląd, pochodzenie etniczne, przekonania, religię, poglądy, ubiór, pozycję społeczną oraz z wielu innych przyczyn są wyrazem nienawiści. Hejt jest w dzisiejszych czasach zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dlatego, w ramach szeroko zakrojonych działań prewencyjnych, został nagrany spot profilaktyczny mający na celu propagowanie postaw wolnych od przejawów mowy nienawiści oraz przemocy w przestrzeni publicznej.

Hasło przewodnie spotu brzmi: "DOSTRZEŻ CZŁOWIEKA W CZŁOWIEKU", ze względu na uniwersalność przekazu zawartego w spocie jego adresatami mogą być wszyscy ludzie bez ograniczeń wiekowych. Idea tego przedsięwzięcia zrodziła się w oparciu o wydarzenia z ostatnich tygodni tj. trwający konflikt zbrojny na Ukrainie. Głównym przesłaniem zawartym w spocie jest ukazanie solidarności ponad wszelkimi podziałami, że wszyscy jesteśmy ludźmi bez względu na narodowość, status społeczny, czy wiek, że czynione "DOBRO ŁĄCZY".

Źródło: policja.pl

Film 421-133958.mp4

Opis filmu: Spot

Pobierz plik 421-133958.mp4 (format mp4 - rozmiar 30.92 MB)