Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie dysponują terminalami płatniczymi. Dzięki tego typu urządzeniom można na miejscu uregulować należność za popełnione wykroczenie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a co ważniejsze nie tracąc czasu. Zachęcamy do skorzystania z tej formy płatności, gdyż jest ułatwieniem, w żadnym wypadku obowiązkiem. Przypominamy również, że oprócz wymienionej formy uiszczenia mandatu karnego, ukarani nadal do dyspozycji mają możliwość opłacenia mandatu w tradycyjny sposób.

Przypominamy:

  • policjanci ruchu drogowego zazwyczaj posiadają w radiowozie terminal płatniczy, za pomocą którego można uiścić grzywnę nałożoną w postaci mandatu karnego,
  • grzywnę można uiścić używając tylko swojej karty,
  • płatność z tytułu nałożonej grzywny nie może być dzielona tzn. niedopuszczalne jest przyjęcie należności za jeden mandat w dwóch transakcjach, jak również łączenie płatności gotówką z formą bezgotówkową,
  • jeżeli osoba wyrazi taką wolę policjant zawsze wyda potwierdzenie dokonania płatności,
  • dokonując opłaty za pośrednictwem terminala płatniczego nie poniesiecie Państwo żadnych dodatkowych kosztów związanych z tą transakcją, za to unikniecie ewentualnej egzekucji niezapłaconej grzywny przez Urząd Skarbowy.

Dla tych, którzy mandatów płacić nie lubią, jest jedna rada – ostrożna jazda, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

asp. szt. Sylwia Serafin

Oficer Prasowy KPP w Lubinie

Telefon: 601 974 322