Etapy zakładania studni głębinowych

Studnia głębinowa może pozwolić na uzyskanie pełnej niezależności od dostaw wody wodociągowej albo przynajmniej ograniczenie jej zużycia. Żeby jednak można było czerpać czystą wodę, konieczne jest prawidłowe założenie takiej studni – to znacznie trudniejsze, niż po prostu wywiercenie otworu.

Wybór lokalizacji

Przy wyborze lokalizacji studni głębinowej należy zwrócić uwagę na przepisy ograniczające możliwość jej wykonania na konkretnej działce, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby znaleźć miejsce, w którym w ogóle będzie można uzyskać dostęp do wód głębinowych. Robi się to, analizując precyzyjne mapy hydrogeologiczne, a samą lokalizację studni dobiera się po konsultacjach z właścicielem działki w taki sposób, żeby odwiert nie przeszkadzał w realizacji innych jej funkcji. Specjaliści zajmujący się wierceniami radzą na stronie https://budar.net.pl/studnie-glebinowe, żeby w planowaniu odwoływać się też do doświadczeń sąsiadów – trudno chyba o lepsze źródło sprawdzonych informacji.

Wykonanie odwiertu

Jeśli chodzi o technologie, to do wyboru jest kilka rozwiązań, natomiast wszystko sprowadza się do wykonania odwiertu sięgającego aż po warstwę wodonośną. Odwiert jest na bieżąco zabezpieczany przed osuwaniem się piasku, żwiru czy innych zanieczyszczeń. Trzeba przy tym pamiętać, że w wielu przypadkach w celu dokonania wiercenia konieczne będzie wprowadzenie ciężkiego sprzętu na działkę. Oczywiście firmy zajmujące się wierceniami na różne sposoby starają się zminimalizować straty w otoczeniu, jednak z ryzykiem na przykład rozjeżdżenia klombu kwiatowego trzeba się czasem pogodzić.

Zabudowa i uszczelnienie studni

Warunkiem uzyskania stałego dostępu do czystej wody jest prawidłowe zabezpieczenie studni. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie mieszaniu się wód powierzchniowych i podskórnych z głębinowymi. Żeby osiągnąć ten cel, sam odwiert się zabezpiecza rurami pod i nadfiltrowymi, a studnię uszczelnia żwirem. Warto podkreślić wagę tego procesu – to nie jest po prostu zasypanie otworu żwirem, bo musi on zostać zabezpieczony z odpowiednią dokładnością, a założona studnia wymaga uszczelnienia. W przeciwnym razie zanieczyszczenia powierzchniowe mogłyby przenikać do wód głębinowych i sprawić, że studnia stanie się bezużyteczna.

Oczyszczenie studni i sprawdzenie poprawności instalacji

Zanim będzie można uruchomić pompę i przeprowadzić pomiary wydajności, trzeba jeszcze przepłukać studnię i ją oczyścić. To dość czasochłonny proces, ale nie można go pominąć, ponieważ gwarantuje on zachowanie odpowiedniej jakości wód ujmowanych oraz prawidłową eksploatację pompy, która przystosowana jest do pracy z czystą wodą. Kiedy woda będzie czysta, sprawdza się ostatecznie czy pompa i reszta instalacji w studni pracują właściwie. Jeśli tak, można ujęcie podłączyć do instalacji wodociągowej w domu.