Rodzice, którzy chcą mieć stały kontakt ze swoimi dziećmi, kupują im telefony komórkowe już bardzo wcześnie. Wydaje się, że tego trendu nie da się zatrzymać, tak samo jak nie da się zatrzymać postępu techniki. Zamiast zakazywać posiadania komórek, watro wprowadzić jasne zasady ich używania i edukować na temat tego, jak niebezpiecznym przedmiotem mogą się stać. Telefon komórkowy w nienawistnych rękach może wyrządzić całkiem sporo krzywdy, tym bardziej że smartfony wyposażone są w dobre aparaty fotograficzne. Jednym z możliwych zagrożeń jest sexting…

Sexting

Termin powstał z połączenia angielskich słów „sex” i „texting” i oznacza przesyłanie pomiędzy użytkownikami telefonów komórkowych treści o charakterze seksualnym. Dla grupy dzieci i młodzieży stanowi największe zagrożenie - materiały wysłane w prywatnych kontaktach mogą bowiem zastać upublicznione. Prezentowane na nich osoby stają się celem ataku i niejednokrotnie już zmuszały rodziców do przeniesienia dziecka do innej szkoły. Na świecie są przypadki popełnianych przez uczniów samobójstw z powodu tego, że do sieci trafiły ich nagie zdjęcia. Czy jest się przed tym jak bronić? Najlepszy i jedyny sposób – nie wykonywać sobie nagich fotografii i nie wysyłać do chłopaka lub dziewczyny. Kiedyś szkolny lub wakacyjny związek dwojga ludzi może się rozpaść i były chłopak lub była dziewczyna, w akcie zemsty, może upublicznić nagie zdjęcia partnera lub partnerki. Przesłanie materiałów seksualnych często okazuje się też być aktywnością wymuszoną. Towarzyszy jej nękanie, prześladowanie i inne formy rówieśniczej przemocy. Często też do sextingu wykorzystywana jest aplikacja Snapchat – umożliwia ona przesłanie zdjęć i krótkich filmów, które będą widoczne na telefonie odbiorcy jedynie przez 10 sekund. Przeświadczenie, że materiał zniknie bezpowrotnie, ośmiela nadawcę. Tymczasem w sieci można znaleźć coraz więcej narzędzi do odzyskania materiałów ze Snapchata. Jeszcze raz warto powtórzyć, najlepszą obroną przed sextingiem jest niewysyłanie nagich zdjęć.

Sexting a prawo

art. 202. kk
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego (…), podlega karze pozbawienia wolności od 2 do lat 12.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W świetle obowiązujących przepisów bez znaczenia jest zatem zgoda osoby małoletniej na utrwalenie jej nagiego wizerunku. Czynem karalnym jest już samo utrwalanie, posiadanie, czy rozpowszechnianie treści pornograficznych. Jeśli uzyskanie takich treści odbyło się za pomocą przemocy, groźby, sprawca czyny odpowie dodatkowo z art. 119. kk.

Art. 191a kk

§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Oprócz przepisów karnych, istnieje również droga cywilna dochodzenia swoich roszczeń przez osobę poszkodowaną w wyniku sextingu (odszkodowanie, zadośćuczynienie).


Rodzicu, pamiętaj!

 • Przestrzeż dziecko przed publikowaniem lub przesyłaniem komukolwiek zdjęć o charakterze seksualnym. Naucz je asertywności w kontaktach z rówieśnikami, nalegającymi na przesłanie materiałów o charakterze erotycznym i zwróć jego uwagę na możliwe konsekwencje takich działań.
 • Rozmawiaj z dzieckiem o seksualności i naucz je szacunku do swojego ciała. Przestrzeż je przed dowodami miłości wysyłanymi w postaci elektronicznych materiałów o charakterze seksualnym.
 • Naucz dziecko zabezpieczenia dostępu do prywatnych zasobów cyfrowych. Zwróć jego uwagę na konieczność konfiguracji ustawień prywatności w serwisach społecznościowych, możliwość ograniczenia dostępu do prywatnych zdjęć i filmów wybranym osobom oraz zabezpieczenia telefonu lub innych urządzeń mobilnych hasłem dostępu.
 • Naucz dziecko dystansu do trendów związanych z erotycznym prezentowaniem się w sieci.
 • Poinformuj dziecko, że zawsze może liczyć na twoje zrozumienie i pomoc w sytuacji różnych problemów. Przekaż dziecku numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Jeśli będzie się wstydzić porozmawiać z Tobą o jakimś problemie, tam uzyska pomoc specjalisty, zupełnie anonimowo.

  starszy aspirant Krzysztof Pawlik
  zastępca Oficera Prasowego
  Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
  telefon: 601 974 322