DK36-NiemstówOgłoszono przetargi związane z doświetleniem kolejnego przejścia dla pieszych – tym razem w Niemstowie. Powstanie tam także nowy chodnik. Przetarg ogłoszono również na budowę nowej drogi powiatowej. Mająca dziś gruntową nawierzchnię droga pomiędzy Raszową a Raszową Małą będzie już niedługo bezpieczniejsza.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała dwie inwestycje na terenie naszej gminy, które poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze krajowej nr DK36. Mają zostać doświetlone trzy przejścia dla pieszych – jedno w Gogołowicach i dwa w Osieku.

KD36 Niemstów mapa

KD36 Niemstów mapa

GDDKiA ogłosiła kolejne postępowania przetargowe na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 36 w miejscowościach Boraszyce, Piskorzyna i Niemstów. To kolejne inwestycje z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, które wpłyną na poprawę

bezpieczeństwa pieszych.

W ramach tego zadania w Niemstowie doświetlone będzie przejście dla pieszych, a w jego obrębie ułożone zostaną płytki dla osób niedowidzących i niewidomych. W Niemstowie dodatkowo wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości ok. 31 m. Otwarcie ofert planowane jest 24 marca.

Droga łącząca Raszową i Raszową Małą

Droga łącząca Raszową i Raszową Małą

Także Powiat Lubiński ogłosił, że zabiera się za remont kolejnej drogi powiatowej. Tym razem ogłoszono przetarg na przebudowę drogi relacji Raszowa – Raszowa Mała. Jest to droga gruntowa, przebiegająca przez las, łącząca ze sobą te dwie miejscowości.

Drogą tą codziennie jeździ autobus dowożący dzieci do szkoły. Ważne wiec, żeby była ona bezpieczna i zawsze przejezdna, bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Oferty wykonawcy mogą składać do 6 kwietnia. Na przebudowę tej drogi powiat pozyskał dofinansowanie z programu Polski Ład.


UG Lubin: Kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo  w gminie