Rozbudowa drogi gminnej w Księginicach ułatwi dojazd do Lubina
Aktualnie w Księginicach trwają prace nad rozbudową drogi gminnej nr 103053, co zdecydowanie poprawi dostępność i komfort podróżowania mieszkańców. Inwestycja ta, wspierana przez rządowe środki, znacząco zwiększy bezpieczeństwo i funkcjonalność lokalnej infrastruktury.
  • Nowa nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej o długości około 1600 metrów.
  • Chodnik z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne, każde o długości około 180 metrów.
  • Instalacja kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, co zminimalizuje problemy z odprowadzaniem wód opadowych.
  • Budowa poboczy i konserwacja rowów, co zabezpieczy okolicę przed erozją.

Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o. z Wrocławia odpowiedzialne jest za wykonanie tej skomplikowanej inwestycji. Dzięki zaangażowaniu rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 70% kosztów pokrywa dofinansowanie, co znacząco odciąża budżet gminy. Całkowity koszt projektu to niemal 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3 miliony złotych stanowi wspomniane dofinansowanie.

Planowane zakończenie prac już na początku października tego roku przyniesie mieszkańcom nie tylko nową jakość podróżowania, ale i podniesie atrakcyjność Księginic jako miejsca przyjaznego zarówno dla jego mieszkańców, jak i odwiedzających.


Urząd Gminy w Lubinie