Wójt Tadeusz Kielan uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi
W wyjątkowej uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wziął udział wójt gminy Lubin, Tadeusz Kielan. Otrzymał on prestiżowe odznaczenie - Złoty Krzyż Zasługi, przyznane przez Prezydenta RP za wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Uroczystość wręczenia Złotego Krzyża Zasługi dla wójta Tadeusza Kielana

Wójt Tadeusz Kielan został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi podczas ceremonii, która odbyła się w sali sejmikowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nagrodę wręczył mu wicewojewoda Piotr Sebastian Kozdrowicki. To prestiżowe odznaczenie, nadawane od 1923 roku, jest przyznawane przez Prezydenta RP za zasługi dla państwa lub obywateli, które wykraczają poza zwykłe obowiązki i przynoszą znaczną korzyść społeczeństwu.

Znaczenie Krzyża Zasługi i jego historia

Krzyż Zasługi jest jednym z najważniejszych polskich odznaczeń cywilnych, ustanowionym w 1923 roku. Dzieli się na trzy stopnie: Złoty, Srebrny i Brązowy. Przyznawany jest osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do dobra państwa i obywateli, przekraczając zakres swoich obowiązków. Wójt Tadeusz Kielan został wyróżniony najwyższym stopniem – Złotym Krzyżem Zasługi.

Wypowiedzi wyróżnionych podczas ceremonii

Po odebraniu odznaczenia, wójt Tadeusz Kielan wyraził swoją wdzięczność i radość: „Jest mi niezmiernie miło, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej docenił moją wieloletnią pracę na rzecz rozwoju naszego regionu i gminy Lubin, w której centrum zawsze jest Człowiek. Dziękuję także Norbertowi Grabowskiemu przewodniczącemu Rady Gminy Lubin, który towarzyszył mi w tej uroczystej chwili” – napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Jego wpis spotkał się z licznymi gratulacjami i wyrazami uznania.

Podziękowania od wicewojewody Dolnośląskiego

Podczas uroczystości, wicewojewoda Piotr Sebastian Kozdrowicki również skierował słowa uznania do odznaczonych: „Gratuluję odznaczenia, dziękuję za postawę i wzorową pracę na rzecz dobra wspólnego i rozwoju Dolnego Śląska. Ta uroczystość podkreśla, że Wasze codzienne działania mają realne konsekwencje a Wasza postawa i praca jest godna naśladowania. Jesteście wielką inspiracją do działań” – podkreślił.

Znaczenie odznaczenia dla lokalnej społeczności

Odznaczenie wójta Tadeusza Kielana Złotym Krzyżem Zasługi jest nie tylko osobistym wyróżnieniem, ale również dowodem na to, że praca na rzecz lokalnej społeczności jest dostrzegana i doceniana na najwyższym szczeblu. To także motywacja dla innych do działania na rzecz wspólnego dobra, pokazując, że każdy wkład ma znaczenie.


Opierając się na: Gmina Lubin