Black Friday promocja artykuły sponsorowane

W Domu Słowa w Legnicy odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, na które biskup legnicki Andrzej Siemieniewski zaprosił samorządowców z terenu diecezji legnickiej.

Ponad 100 osób – prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych reprezentujących różne samorządy lokalne przybyło do kaplicy Domu Słowa. Obecny był także marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz radni sejmiku dolnośląskiego.

Był czas na składanie życzeń, łamanie się opłatkiem i spotkanie przy stole, podczas którego dzielono się doświadczeniami.

Spotkanie połączyło ludzi rożnych opcji politycznych, dla których jednak wspólne są wartości oraz praca na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnych.


UG Lubin: Opłatek samorządowców z biskupem legnickim