Temat jakości powietrza jest nieodłącznym elementem dyskusji o środowisku i zdrowiu publicznym. W obliczu problemu jakim jest smog w Lubinie, mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie powietrze oddychają na co dzień. Zanieczyszczenie powietrza w Lubinie, podobnie jak w innych miastach przemysłowych, może mieć różnorodne źródła, w tym emisje z lokalnych zakładów przemysłowych, ruch drogowy oraz domowe systemy ogrzewania. Lubin jakość powietrza w zimowych miesiącach często ulega pogorszeniu, co jest związane głównie z intensyfikacją ogrzewania budynków i niskimi temperaturami, które utrudniają rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Właśnie w tych chłodniejszych miesiącach poziomy pyłów PM10 i PM2.5 mogą znacznie przekraczać dopuszczalne normy, co prowadzi do pogorszenia jakości powietrza w Lubinie.

Mieszkańcy Lubina, aby chronić swoje zdrowie i dobrostan, powinni być świadomi aktualnej jakości powietrza. Monitoring jakości powietrza jest możliwy dzięki dostępowi do informacji o bieżących poziomach zanieczyszczeń, co umożliwia świadome podejmowanie decyzji o spędzaniu czasu na zewnątrz. Ponadto, zrozumienie źródeł zanieczyszczeń może pomóc w identyfikacji skutecznych sposobów zmniejszenia ich wpływu.

Dla poprawy jakości powietrza Lubin istotne jest podejmowanie działań zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznościowym. Indywidualne działania mogą obejmować ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu publicznego czy rowerów, a także stosowanie ekologicznych metod ogrzewania. Na szczeblu lokalnym ważne są inicjatywy miasta w zakresie promowania zielonej infrastruktury oraz wsparcia dla alternatywnych, mniej szkodliwych sposobów ogrzewania.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 roku ustaliło normy dla zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów PM10 i PM2.5 oraz gazów takich jak NO2 i SO2, w celu ochrony zdrowia. Normy dla PM10 to 40 μg/m³ rocznie i 50 μg/m³ dobowo, z możliwością 35 przekroczeń rocznie. Poziomy informacyjny i alarmowy wynoszą odpowiednio 200 μg/m³ i 300 μg/m³. Norma roczna dla PM2.5 zmieniała się od 26 μg/m³ do 20 μg/m³. NO2 ma normę roczną 40 μg/m³ i godzinną 200 μg/m³, z możliwością 18 przekroczeń, a poziom alarmowy to 400 μg/m³. Normy dla SO2 to 125 μg/m³ dobowo (do 3 przekroczeń) i 350 μg/m³ godzinowo (do 24 przekroczeń), z poziomem alarmowym 500 μg/m³.