Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

Komendant Powiatowy Policji w Lubinie podinspektor dr Joanna Cichla i Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie Artur Pastuch, podpisali wspólne porozumienie określające zasady współpracy policjantów i uczniów klas o profilu policyjnym prowadzonych na terenie szkoły. Na podstawie zawartego porozumienia strony, wspólnie będą realizowały zadania na rzecz edukacji i propagowania bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży liceum, a w szczególności uczniów klas mundurowych.

W dniu 6 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie spotkali się Komendant Powiatowy Policji w Lubinie – podinspektor dr Joanna Cichla i Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie – Artur Pastuch oraz uczniowie liceum.

Okazją do spotkania było podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy policjantów i uczniów klas o profilu policyjnym, prowadzonych w szkole na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych, w odniesieniu do młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie.

Komendant Powiatowy Policji i Dyrektor III LO podpisują porozumienie. Komendant Policji podinsp. dr Joanna Cichla i Dyrektor III LO w Lubinie.

Policjanci lubińskiej komendy oraz uczniowie szkoły zobowiązali się m. in do :

- propagowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Policji i służb w Policji wśród młodzieży szkolnej,

- wspieranie III LO podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, wprowadzenia do programu nauczania treści z zakresu edukacji policyjnej;

- przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich;

- pomocy merytorycznej przy organizacji i prowadzeniu imprez i uroczystości

- zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy policyjnej i obowiązującymi przepisami;

-- zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa i służby w Policji,

- wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego,

- kształtowanie wśród uczniów aktywnych postaw społecznych oraz właściwych postaw moralnych przez wartości odnajdywane w etosie zawodu policjanta.

Na koniec spotkania Pani Komendant przekazała uczniom miły upominek w postaci maskotki policji - "Komisarza Lwa".

asp. szt. Sylwia Serafin

Oficer Prasowy KPP w Lubinie

tel. 601 974 322

 

Powiązane wiadomości