Frezer – opis zawodu

Frezer to typ pracownika budowlanego lub przemysłowego, który zajmuje się we frezowaniem półfabrykatów drewnianych i metalowych, w tym tych wykonanych metodami kucia i odlewu. Ma to na celu eliminację niedoskonałości, zbędnego nadmiaru materiału i osiągnięcia jednolitej, gładkiej, zgodnej z wymiarami podanymi w szkicu technicznym powierzchni. Niedoskonałości mogą powstawać na skutek nieprawidłowego wyrobnictwa, niestosowania się do zaleceń dokumentacji technicznej czy nieprecyzyjnego, błędnego działania. Do swojej pracy – frezowania – frezer używa specjalistycznych zawodowych narzędzi. Przede wszystkim frezarki i dłutownicy. Elementy, które tworzy i wady, które niweluje, są bardzo małe i wymagają niezwykłej precyzji w działaniu. Mówimy o rzędzie wielkości mierzonym niezwykłą taśmą mierniczą, ale nawet suwmiarką czy mikrometrem.

Frezer – wymagania zawodowe

Do pracy jako frezer koniecznie jest przygotowanie zawodowe. Takie daje szkoła średnia zawodowa (branżowa I stopnia) w zawodzie frezera albo technikum budowlane o odpowiedniej specjalności. Istotna jest opanowanie praktyczne obsługi frezarki, dłutownicy, urządzeń pomiarowych i naprawczych. Przyszły frezer musi opanować tajniki pracy i organizacji tej pracy w warsztacie, gdzie niezwykle istotne jest przestrzeganie zasad ergonomii i BHP. To praca dla osób uzdolnionych technicznie i bardzo zręcznych manualnie. Przyda się sporo cierpliwości, dokładności, sumienności, a także zdrowy organizm, sprawny układ ruchu i ostry wzrok.

Frezer – warunki pracy

Fachowcy na stanowisku frezera przeważnie pracują w odpowiednio wyposażonych warsztatach, halach produkcyjnych czy przemysłowych. Praca odbywa się w niekorzystnych warunkach – wokół unosi się sporo opiłków i pyłów, frezer narażony jest na kontakt z substancjami żrącymi i duszącymi. W miejscu pracy panuje hałas i gorąco powstałe w wyniku pracy maszyn. Często praca ma charakter zmianowy.

Frezer – zatrudnienie i zarobki

Frezer pracować może w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, w warsztatach czy firmach budowlanych. Najczęściej pracuje w formie etatu, choć w połączeniu z innymi umiejętnościami budowlanymi (tokarstwo, cyklinowanie albo stolarz) może rozważać prowadzenie usług tego typu na własny rachunek, o ile posiada odpowiedni sprzęt i lokal. Wedle badań, mediana zarobków w tym zawodzie wynosi 3920 zł brutto.

Przeczytaj też o innych zawodach w budowlance: