W Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się Finał Wojewódzki XXV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK w kategorii starsi. Gminę Lubin reprezentowała uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie.

Julia Madejska prezentowała wiersz Wisławy Szymborskiej „Terrorysta, on patrzy” oraz fragment prozy „Przeżyłam Oświęcim” Krystyny Żywulskiej. Jury po wysłuchaniu 29 uczestników zdecydowało w głosowaniu jawnym o przyznaniu Julii Madejskiej wyróżnienia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów scenicznych!


UG Lubin: Wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim dla uczennicy z Niemstowa!