Policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej lubińskiej komendy przeprowadzili spotkania z uczniami szkół średnich w Lubinie. Policjanci rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za popełnienie czynów karalnych lub przejawianie objawów demoralizacji. Mundurowi omówili również cyberprzemoc oraz odpowiedzialność prawną za posiadanie narkotyków.

Tematem spotkań profilaktycznych, które odbyły się w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr oraz TEB Edukacja w Lubinie,  była odpowiedzialność prawna osób nieletnich za popełnienie czynów karalnych lub przejawianie objawów demoralizacji. W trakcie spotkania uczniowie otrzymali cenne wskazówki, do kogo należy zwrócić się o pomoc i gdzie szukać wsparcia w przypadku problemów związanych z przemocą rówieśniczą lub gdy staną się ofiarą jakiegoś przestępstwa. Policjanci przekazali ważne informacje również na temat cyberprzemocy i hejtu wśród osób nieletnich, a także odpowiedzialności prawnej za posiadanie narkotyków.

asp. szt. Sylwia Serafin
Oficer Prasowy KPP w Lubinie
Telefon: 601 974 322