Pożegnanie Dziekana i Proboszcza Parafii Prawosławnej w Zimnej WodzieKs. Mitrat Sławomir Kondratiuk zakończył długoletnią posługę kapłańską w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej i z dniem 26 sierpnia przestał być Proboszczem Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie. Dziś w symboliczny sposób ksiądz mitrat pożegnał się z wójtem Tadeuszem Kielanem. Padło wiele miłych słów podziękowań i życzeń dalszej owocnej pracy.

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego oficjalnym dekretem poinformowała o zwolnieniu ze składu kleru Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej oraz ze stanowiska Dziekana Okręgu Lubińskiego i jednocześnie z funkcji proboszcza – ks. Mitrata Sławomira Kondratiuka. Jednocześnie pobłogosławiono mu na przejście do pracy duszpasterskiej w Diecezji Łódzko – Poznańskiej. W dekrecie czytamy ponadto:

„Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy wyraził wdzięczność ks. Mitratowi Sławomirowi Kondratiukowi za długoletnią posługę kapłańską w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.”

W Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej ks. Sławomir służył 33 lata. W 1989 roku został proboszczem w parafiach w Rudnej i Głogowie. W Głogowie dzięki jego staraniom, na fundamentach poniemieckiego bunkra, zbudowano nową cerkiew. Od 2005 roku był Dziekanem Okręgu Lubińskiego. Trzy lata temu został Proboszczem Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie.

Z rąk wójta Tadeusza Kielana ks. Sławomir Kondratiuk odebrał dziś upominek i specjalny okolicznościowy list gratulacyjny:

„Czcigodny Księże Proboszczu, w życiu każdego człowieka są chwile, które kończą pewne jego etapy. Dziś w takim właśnie momencie znalazł się Ksiądz Proboszcz. To chwila szczególna, która skłania do refleksji i podziękowań za poświęcony czas, oddane serce i zaangażowanie.

Słowa wdzięczności kieruję za wiele dzieł, które pozostaną niezapomniane. Dziękuję za współpracę z samorządem oraz wszelkie starania i prace na rzecz renowacji świątyni parafialnej w Zimnej Wodzie.

Każdy kapłan jest darem dla wiernych. Ofiarna posługa, wsparcie i żarliwa modlitwa oraz dobre słowo, które towarzyszyły Księdzu na co dzień uchylały drzwi świątyni i przybliżały do świętości.

Wyrażam wdzięczność za możliwość spotkania Księdza oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć. Składam najserdeczniejsze życzenia wielu Łask Bożych, życzliwości od ludzi oraz zdrowia i siły do podejmowania nowych wyzwań oraz wytrwałości.”

– Dziękuję wójtowi Tadeuszowi Kielanowi za dobre serce, wsparcie i życzliwość. Spotkało mnie dużo dobrego z pana strony i zaznałem wiele pomocy ze strony pracowników Urzędu Gminy. Jestem za to niezmiernie wdzięczny – mówił ks. Mitrat Sławomir Kondratiuk.

Dla ks. Sławomira był to wyjątkowy dzień także z innego powodu. Wraz z małżonką Marią obchodzi właśnie 37 rocznicę ślubu i z tej okazji odwiedził urząd z okolicznościowym tortem.

Od 27 września Parafię p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie objął ks. Adam Horbala, który wywodzi się z tej parafii i pochodzi z Bukownej w gminie Lubin.


UG Lubin: Pożegnanie Dziekana i Proboszcza Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie