Jak się składa wniosek o zaświadczenie A1 w Niemczech?

Zaświadczenie A1 to ważny dokument, szczególnie dla tych osób, które w celach zarobkowych przemieszczają się po Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym. Chcesz wiedzieć, jak składa się wniosek o zaświadczenie A1 w Niemczech? Odpowiedź poniżej!

Czym jest zaświadczenie A1 w Niemczech?

Zaświadczenie A1 potwierdza, że jego posiadacz, w czasie wykonywanej pracy lub działalności w Niemczech, stosuje się tylko i wyłącznie do polskich przepisów stanowiących o zabezpieczeniu społecznym, czyli ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaświadczenie A1 jest niezwykle ważnym dokumentem, na podstawie którego posiadacz podlega przepisom tego państwa, które je wydało, a nie Niemiec, z którymi związany jest ścieżką zawodową. Szerzej zaświadczenie A1 omawia w artykułach wrocławska Kancelaria (bartmanlegalupdates.com), wyjaśniając szczegóły z nim związane.

Kto może ubiegać się o zaświadczenie A1?

O zaświadczenie A1 w Niemczech może wnioskować sam pracownik, jego pracodawca, jak i osoba pracująca na własny rachunek.

Uzyskanie zaświadczenia A1 w Niemczech jest zasadne w sytuacjach, gdy:

  • nastąpiła delegacja pracownika na teren Niemiec,
  • nastąpiło czasowe przeniesienie wykonywania działalności we własnym zakresie do Niemiec,
  • nastąpiło wykonywanie pracy najemnej bądź działalności na własny rachunek w Niemczech i kilku państwach Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pracownik delegowany z Polski musi spełnić następujące warunki:

  • wykonywać obowiązki służbowe w Niemczech w imieniu delegującego go zakładu pracy,
  • przedsiębiorstwo delegujące pracownika musi prowadzić znaczną część swojej działalności w naszym kraju,
  • maksymalny okres delegowania nie może przekroczyć 24 miesięcy,
  • pracownik nie może zastępować innego pracownika również będącego w delegacji.

Jak się składa wniosek o zaświadczenie A1 w Niemczech?

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 w Niemczech można złożyć na kilka sposobów. Osobiście, drogą pocztową lub wykorzystując Platformę Usług Elektronicznych - PUE ZUS. W przypadku kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie posiadać wszystkie niezbędne informacje, dokument ten jest zobowiązany wydać niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień, ma czas do miesiąca, a w przypadku najbardziej skomplikowanych i zawiłych spraw do dwóch miesięcy.

Jeśli wnioskującemu zależy na jak najszybszym uzyskaniu zaświadczenia A1, musi on dopilnować, aby składany przez niego wniosek był kompletny, spójny i zgodny z rzeczywistością. Pamiętać należy, że dokument ten jest wysłany do niemieckich instytucji, w związku z czym nie może budzić najmniejszych wątpliwości. W innym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie postępowanie związane z wyjaśnieniem niejasności, a w skrajnych przypadkach, w wyniku rażących nieprawidłowości, może nawet zaświadczenie A1 wycofać.