Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

Dzięki staraniom Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych przystąpił do projektu „Różowa skrzyneczka w każdej szkole”, w ramach którego dziewczynki i kobiety będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do naturalnych środków higieny osobistej, niezbędnych podczas menstruacji. Inicjatywa „Różowa skrzyneczka w każdej szkole” jest realizowana przez Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, w ramach grantu przyznanego przez Kulczyk Foundation. Grat zostanie rozpowszechniony i kontynuowany przez pracowników i uczniów Ośrodka zgodnie z hasłem przewodnim akcji „Jeśli potrzebujesz weź, jeśli masz nadmiar, dołóż”.