Dzień Samorządu Terytorialnego: Życzenia dla samorządowców z gminy Lubin
27 maja to wyjątkowy dzień dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność samorządową. Dzień Samorządu Terytorialnego przypomina nam o pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w Polsce, które odbyły się w 1990 roku, oraz o roli samorządów w naszym codziennym życiu.
  1. Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony 27 maja
  2. Upamiętnienie pierwszych wyborów samorządowych z 1990 roku
  3. Uchwała Sejmu RP z 2000 roku
  4. Znaczenie samorządności po 1989 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku ustanowił Dzień Samorządu Terytorialnego, aby uczcić 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu. Właśnie 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni demokratycznymi wyborami po II wojnie światowej.

W Uchwale Sejmu RP podkreślono, że idea odbudowy autentycznego samorządu w Polsce była możliwa dopiero po 1989 roku. To wtedy rozpoczął się proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym.

Obchody tego święta to doskonała okazja, aby wyrazić uznanie i szacunek dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność samorządową. To radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie oraz wielu innych pracowników samorządowych, którzy codziennie pracują na rzecz swoich społeczności.

27 maja jest dniem refleksji nad rolą samorządów w naszym życiu. To one, jako niezależne władze terytorialne, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności i realizacji wielu ważnych inicjatyw. Warto pamiętać o ich znaczeniu i docenić trud włożony w codzienną pracę na rzecz mieszkańców.

Wszystkim osobom związanym z samorządnością życzymy wytrwałości, dużo siły i radości z codziennej pracy!


Na podstawie: Gmina Lubin