Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

Wojewoda Paweł Hreniak sugeruje, by – w związku z rażącymi uchybieniami prezydenta Lubina – Rada Ministrów nie wydawała opinii w sprawie zmiany granic.

– Wniosek został sporządzony przez podmiot nieuprawniony, a zarządzenie podpisała osoba do tego nieupoważniona – to opinia Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, skierowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotycząca wniosku prezydenta Lubina w sprawie przyłączenia do miasta siedmiu sołectw Gminy Lubin. Wojewoda sugeruje, by – w związku z rażącymi uchybieniami – Rada Ministrów nie wydawała opinii w tej sprawie.

Trudno uwierzyć, że sprawa, która przez kilka ostatnich miesięcy spędzała sen z oczu mieszkańcom i władzom Gminy Lubin przybrała taki obrót.

– Służby prezydenta nie zadały sobie trudu, by sprawdzić przepisy dotyczące procedury przygotowywania wniosku o zmianę granic. W dużej mierze winę ponosi również Rada Miejska, bo to w jej kompetencjach leżało złożenie stosownego wniosku. W przypadku Gminy Lubin spełnia się chyba najlepszy możliwy scenariusz. Wierzymy, że opinię wojewody podtrzyma Rada Ministrów – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Okazuje się, że sporządzony i złożony przez prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego wniosek dotyczący zmiany granic winna złożyć Rada Miejska, jako jedyny legitymowany do tego organ. Tego jednak nie zrobiła. Przyjęła za to dwie inne uchwały: w sprawie konsultacji społecznych oraz opiniującą sam wniosek.

– Radni z prezydenckiego Klubu „Lubin 2006”, przez przypadek nam pomogli. Niestety zadecydowały o tym brak wiedzy i znajomości przepisów, a nie zrozumienie i empatia – komentuje Tadeusz Kielan.

– Radni z Klubu Lubin 2006, u których nie znaleźliśmy zrozumienia na sesjach, trochę przez przypadek jednak nam pomogli. Niestety zadecydowały o tym brak wiedzy i znajomości przepisów, a nie zrozumienie i empatia – dodaje Tadeusz Kielan.

Drugi błąd w procedurze zmiany granic, popełniony przez miasto – to podpis pod zarządzeniem prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

„Pomimo przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin, budzi wątpliwość legalność tych konsultacji” – czytamy w opinii wojewody dolnośląskiego.

Stwierdza on, że wydane w tej sprawie zarządzenie w sposób istotny narusza przepisy Ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu Cywilnego, poprzez podpisanie zarządzenia przez osobę do tego nieupoważnioną, nieposiadającą umocowania do działania w imieniu Prezydenta Miasta Lubina w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

Wojewoda podkreślił natomiast wysoką frekwencję w konsultacjach przeprowadzonych na terenie Gminy Lubin i ich wynik: 98,33 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko postulowanej przez Prezydenta Miasta Lubina zmianie granic obydwu Gmin.

To kolejna wygrana batalia w wojnie o utrzymanie granic NASZEJ GMINY. Ostateczna decyzja podjęta zostanie przez Radę Ministrów najpóźniej go końca lipca bieżącego roku.

(MG)


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.