W zawiązku z licznymi skargami mieszkańców policjanci przyjrzą się właścicielom czworonogów. Mundurowi będą sprawdzać, czy właściciele psów stosują się do przepisów i obowiązków, oraz czy właściwie sprawują opiekę nad swoimi pupilami, zwłaszcza czy po nich sprzątają. Zobacz, co sprawdzą policjanci!

Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania zwierzęcia oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel. Liczne skargi mieszkańców dotyczące pozostawionych na terenach zielonych nieczystości spowodowały podjęcie działań w tym zakresie. Policjanci w najbliższym czasie będą sprawdzać, w jaki sposób respektowane są te przepisy.

Przepisy nakładają na właściciela czworonogów, obowiązek należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga bez odpowiedniego zabezpieczenia. Regulacje w tym zakresie znajdują się zarówno w kodeksie wykroczeń jak i przepisach prawa lokalnego tj. w uchwałach rady gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Każdy wyprowadzając pupila musi mieć zwierzę na smyczy a rasy agresywne muszą mieć założone kaganiec.

Z tej samej uchwały możemy dowiedzieć się, że każdy właściciel zwierzęcia jest zobligowany do uprzątnięcia po nim zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w obiektach i miejscach publicznych.

Przypominamy!

Osoby które nie zachowają zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt podlegają karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych lub karze nagany.

Osoby które nie posprzątają po swoich zwierzętach nieczystości narażone będą na mandat nawet do 500 złotych.


starszy aspirant Krzysztof Pawlik
zastępca Oficera Prasowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
telefon: 601 974 322