Od wczesnych godzin porannych, policjanci ruchu drogowego lubińskiej komendy, prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami. Jak wszyscy wiemy, ci właśnie użytkownicy dróg pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony technicznej, a nadwozie pojazdu stanowi dla nich wręcz zagrożenie.

Dziś policjanci ruchu drogowego lubińskiej policji – podobnie jak w całym garnizonie dolnośląskim, prowadzą działania pn. „NURD”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a tym samym zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Funkcjonariusze w szczególności reagują na nieprawidłowości związane z zachowaniem kierujących wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie wyznaczonych dla nich przejść, poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy też prawidłowe oświetlenie rowerzystów i właściwe przekraczanie przez nich jezdni.

– Specjalnym nadzorem zostaną objęte przez funkcjonariuszy zwłaszcza przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, gdzie niechronienie uczestnicy ruchu drogowego są uprzywilejowani, ale wszelkie ignorowanie obowiązujących przepisów przez nich bądź kierowców w tych miejscach często kończy się tragicznie. Pamiętajmy, że to my sami mamy największy wpływ na własne bezpieczeństwo. Stosując się do przepisów i będąc widocznym na drodze, możemy zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, a co za tym idzie odniesienia obrażeń czy utraty życia – mówi asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.

Niestety mundurowi często spotykają się z sytuacjami, kiedy piesi czy rowerzyści nie posiadają żadnych elementów odblaskowych. Osoby te są wówczas słabo widoczne dla kierowców, którzy dostrzegając ich w ostatniej chwili, nie są w stanie właściwie i odpowiednio wcześnie zareagować. Wystarczy założyć nawet niewielki odblask tak, aby był widoczny dla innych użytkowników dróg i w ten sposób diametralnie poprawić swoje bezpieczeństwo.

Niewątpliwie stosowanie elementów odblaskowych nie wyczerpuje zachowań, dzięki którym niechronieni uczestnicy ruchu drogowego mogą stać się bardziej bezpieczni. Policjanci przypominają pieszym, że przez jezdnię należy przechodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, stosować się do sygnalizacji świetlnej, a jeżeli jej nie ma, to uważnie rozejrzeć się, czy możemy bezpiecznie wejść na drogę. Rozwaga może uratować nam życie, natomiast pośpiech doprowadzić do tragedii.

Rowerzyści muszą pamiętać nie tylko o prawidłowym oświetleniu jednośladu, ale też o poruszaniu się po ścieżkach do tego wyznaczonych. Jeżeli takowych nie ma, to należy zachować rozsądek podczas przemieszczania się po jezdni. „Mieć oczy dookoła głowy” to w tym przypadku trafne stwierdzenie.

Oczywiście dolnośląscy funkcjonariusze podczas dzisiejszej akcji będą reagować na wszelkie przejawy ignorowania obowiązujących przepisów i agresywne zachowania na drodze. Osoby mające za nic bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego muszą liczyć się z tym, że będą eliminowane z ruchu i poniosą surowe konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych działań.

 


UG Lubin: Trwa akcja policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów