Osiemnaście punktów obrad, w tym podjęcie piętnastu uchwał, przewiduje proponowany porządek obrad najbliższej sesji rady gminy Lubin. Zwołano ją na 29 maja, na godzinę 16. 30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 maja2023 r.
 3. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Chróstnik/proj. nr 534/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Raszówka/proj. nr 535/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy Skwer Najświętszej Maryi Panny we wsi Raszówka/proj. nr 536/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic: Bukowa, Dębowa we wsi Niemstów/proj. nr 537/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie wprowadzenia obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazwy miejscowości lub nazwy ulicy lub placu/proj. nr 540/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Mały/proj. nr 541/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Obora /proj. nr 542/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 543/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Niemstów /proj. nr 544/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Wiercień/proj. nr 545/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzyca /proj. nr 546/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2023/proj. nr 538/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 539/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Informacja z działalności Wójta.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 


UG Lubin: W poniedziałek zbiorą się na obradach radni gminy