Z czego powstaje cement?

Trudno wyobrazić sobie projekt budowlany, w którym nie wykorzystuje się cementu. Co prawda nie wiadomo, kiedy dokładnie został on wykorzystany po raz pierwszy, ale wiadomo, że beton, czyli materiał składający się z cementu, popularnie używany był już w budownictwie Rzymian. Dowiedzmy się, z czego powstaje cement i jak różni się jego skład w zależności od typów cementu.

Produkcja cementu - składniki

Tworzenie cementu to proces wieloetapowy, który rozpoczyna się od wydobycia i wstępnej obróbki surowców naturalnych. Z czego powstaje cement? Z kopalin naturalnych, takich jak margiel, wapień, wapień marglisty i minerały ilaste. Są one pozyskiwane z kopalń odkrywkowych. W składzie cementu znajdziemy więc takie pierwiastki jak wapń, glin, krzem, żelazo czy tlen. Wszystko to jest bardzo ważnym procesem, gdyż zależy od niego jakość kluczowego składnika cementu, jakim jest klinkier cementowy. Klinkier cementowy decyduje o właściwościach wiążących cementu i wytwarzany jest w specjalnych piecach do wypalania. Do jego produkcji najczęściej wykorzystywane jest węglan wapnia oraz glinokrzemiany z domieszkami. Oczywiście wcześniej muszą nastąpić procesy mielenia i osuszania, które również wpływają na końcową jakość klinkier. Na koniec jest on mieszany z dodatkami, takimi jak żużel, kamień wapienny, popiół i gips oraz zostaje ponownie zmielony.

Cement dostępny jest na https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/cement-wylewki-zaprawy-kruszywa/cement

Z czego wytwarzany jest cement poszczególnych rodzajów?

W marketach budowlanych do kupienia czekają jednak różne rodzaje cementów, którą mogą mniej lub bardziej różnić się składem. Różne proporcje głównego składnika i dodatków, a także liczba i typy dodatków wpływają na cechy końcowej mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego.W ten sposób możemy regulować jej parametry takie jak urabialność, wytrzymałość czy też odporność na korozję chemiczną. Wyróżniamy:

  • cement portlandzki (CEM I) - to tzw. czysty cement, czyli pozbawiony dodatków, składający się w całości lub prawie w całości z klinkieru portlandzkiego,
  • cement portlandzki wieloskładnikowy (CEM II) - zawiera dodatki, ale nie stanowią one więcej jak 5% całkowitej masy cementu,
  • cement hutniczy (CEM III) - składa się z drobno zmielonego klinkieru portlandzkiego, a także z żużla wielkopiecowego, który stanowi maksymalnie 36% masy całkowitej i z siarczanu wapniowego,
  • cement pucolanowy (CEM IV) - jego skład bardzo zbliżony jest do składu cementu hutniczego, ale dodatkowo obejmuje popiół lotny, który powstaje w wyniku spalania węgla,
  • cement wieloskładnikowy (CEM V) - w swoim składzie zawiera klinkier (maksymalnie 64%), granulowany żużel wielkopiecowy (18-50%) i dodatki.

Jako ciekawostkę warto też wiedzieć, że ciągle nowością na rynku budowlanym jest cement włóknisty. Jest on wykonany z cementu portlandzkiego wzmocnionego włóknami celulozowymi, piasku, wody i innych dodatków chemicznych. Taki skład zapewnia mu wiele zalet i czyni atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego cementu.