Komu na Dolnym Śląsku zlecić controlling finansowy?

Controlling finansowy pozwala zebrać najważniejsze informacje na temat finansów firmy, dzięki specjalistycznemu controllingowi, można dowiedzieć się więcej o zyskach lub stratach, rentowności, wypłacalności czy płynności finansowej w firmie. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, gdzie na Dolnym Śląsku można zlecić controlling finansowy.

Finance Business Partners, controlling finansowy we Wrocławiu

Finance Business Partners to firma konsultingowa z Wrocławia, która specjalizuje się w zarządzaniu inwestycjami kapitałowymi oraz ryzykiem. Firma FBP świadczy kompleksowe usługi outsourcingu działu finansowego i CFO oraz przeprowadza klientów przez procesy i systemy do raportowania finansowego w firmie. Korzystając z usług firmy financebusinesspartners.pl możemy zbudować sprawny system controllingowy, wdrożyć nowoczesne systemy KPI czy zautomatyzować procesów aktualizacji danych. Jeśli zainteresowała cię oferta firmy Finance Business Partners, to jej siedzibę możesz znaleźć przy ul. Ślężnej 116E.

GoAdvisory

Kolejną firmą, która oferuje usługi z zakresu doradztwa i controllingu finansowego, jest wrocławska firma Go Advisory, która posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami o różnej wielkości. Paweł Gołębiowski, dyrektor finansowy firmy zapewni sprawny controlling finansowy, pomoże podjąć ważne decyzje w firmie lub przedstawić prognozy finansowe na podstawie budżetu.

BT&A Group Wrocław

BT&A Group to firma, która posiada aż 4 oddziały w Polsce, siedziby firmy znajdują się we Wrocławiu, w Warszawie, Poznaniu i w Gorzowie Wielkopolskim. Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego, specjaliści ocenią ryzyko finansowe i strategiczne dla firmy, mogą także wycenić przedsiębiorstwa, sporządzać sprawozdania finansowe, wdrażać MSR/MSSF czy przekształcać raporty finansowe zgodnie z zasadami rachunkowości.

Redegate, baza konsultantów

Redegate, czyli Gap Group to firma z Wrocławia, która posiada ogólnopolską bazę konsultantów i oferuje usługi z zakresu zarządzania operacyjnego, transformacji cyfrowej, HR, zarządzania strategicznego oraz finansów. Firma pomaga znaleźć odpowiedniego konsultanta, który pomoże zrealizować dany projekt, usługi controllingu finansowego, które mają pomóc przedsiębiorstwu w rozwoju, również można znaleźć na stronie.

MDDP Outsourcing

MDDP Outsourcing to jedna z większych firm, która zajmuje się outsourcingiem księgowości oraz kadr i płac. Firma ta co prawda nie znajduje się na Dolnym Śląsku, bo w Katowicach, jednak warto zainteresować się ofertą tej firmy, ponieważ specjalizuje się ona w wielu branżach, m.in. w spółkach akcyjnych, spółkach komandytowych, w firmach usługowych, w farmacji, w branży energii odnawialnej oraz w wielu innych. Usługi controllingu finansowego w MDDP obejmują przygotowanie budżetu, weryfikację odchyleń, konsolidację sprawozdań, czy raportowanie do grupy.

Dzięki usługom controllingu finansowego możemy poprawić płynność finansową firmy, a co za tym idzie – jej bezpieczeństwo. Wiedza o finansach w firmie jest niezwykle ważna dla jej rozwoju, dlatego warto decyzje biznesowe wybierać na podstawie prognoz finansowych przedstawionych przez kontrolera finansowego.