Czym zabezpieczyć kiszonkę?

Kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonka jest bardzo ważną częścią diety przeżuwaczy, do których zaliczane jest również bydło. Do zabezpieczenia sianokiszonki wykorzystywana jest folia do owijania bel, natomiast podczas procesu przygotowania kiszonki z kukurydzy może być to folia pryzmowa lub rękaw foliowy.

Jaka jest rola folii pryzmowej?

Najważniejszym zadaniem foli pryzmowej jest zabezpieczenie odpowiednio zagęszczonej biomasy przed dostępem powietrza atmosferycznego, a dokładnie zawartego w nim tlenu. Dodatkowo szczelna osłona chroni kiszonkę przed zalaniem przez wody opadowe, żerowanie dzikich zwierząt, czy zanieczyszczeniem organicznym i nieorganicznym.

Dlaczego folia pryzmowa jest dwubarwna?

Folia pryzmowa zwykle jest z jednej strony biała a z drugiej czarna. Taki układ kolorów, przy skierowaniu białej strony na zewnątrz pryzmy, pozwoli zmniejszyć ryzyko jej przegrzania podczas intensywnej operacji słońca. Z kolei zadaniem czarnej części, jest zabezpieczenie pryzmy przed przechłodzeniem w okresie zimowym.

Silomax niezbędny dodatek do kiszonki

Proces prawidłowego zakiszania zachodzi w warunkach beztlenowych, z udziałem bakterii kwasu mlekowego. W celu optymalizacji procesu zalecany jest dodatek Silomax. Jest to preparat mikrobiologiczny zawierający odpowiedni skład pozwalający na uzyskanie kiszonki o lepszych parametrach żywieniowych. Najważniejsze korzyści z aplikacji zakiszacza podczas formowania pryzmy:

  • stabilizuje pH na optymalnym poziomie dla przebiegu fermentacji kwasu mlekowego
  • zwiększa intensywność namnażania pożądanych bakterii
  • ogranicza rozwój niekorzystnych mikroorganizmów
  • zmniejsza straty paszy po otwarciu pryzmy
  • hamuje fermentację wtórną

Jakie są cechy folii?

Ważną cechą użytkową foli jest elastyczność i wynikająca z niej po części, odporność na przebicia. Folia pryzmowa o dobrej elastyczności pozwala na dobre przyleganie do zakiszanej biomasy, dzięki czemu zmniejsza się przestrzeń wypełniona powietrzem. Dodatkowo folia taka jest mniej podatna na przebicia, które mogą powodować psucie kiszonki.

Folia powinna być bezwzględnie odporna na działanie czynników atmosferycznych — promieniowania UV, niskiej i wysokiej temperatury oraz opadów. Wynika to z faktu, że jest ona narażona na ich oddziaływanie przez cały rok. Dlatego też folie pryzmowe dostępne tutaj: https://osadkowski.pl/farma/folie-pryzmowe--c-001111 są wykonane najwyższej jakości surowca, dzięki czemu ich odporności na promieniowanie UV, wynosi aż 18 miesięcy.