Gmina Lubin: Nabór do Rady Seniorów III kadencji – zgłoszenia do 31 maja
Gmina wspiera aktywność seniorów! Rusza nabór do Rady Seniorów

Jeżeli jesteś seniorem i chcesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszej gminie, to teraz masz niepowtarzalną okazję. Nabór do Rady Seniorów III kadencji właśnie się rozpoczął. To szansa, by Twoje doświadczenie i wiedza przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności.

  1. Wójt gminy ogłosił nabór na członków Rady Seniorów.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja.
  3. Kandydatury można zgłaszać na specjalnym formularzu.
  4. W skład Rady wchodzi 6 osób wybieranych przez mieszkańców.

W Radzie Seniorów III kadencji zasiądzie 11 osób, których głównym zadaniem będzie reprezentowanie interesów seniorów wobec władz gminy. Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na dedykowanym formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny w Biuletynie informacji Publicznej. Wymagane jest również zebranie listy poparcia od co najmniej 15 osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują teren gminy.

Warto pamiętać, że kadencja Rady Seniorów potrwa pięć lat. Oprócz sześciu kandydatów zgłaszanych przez mieszkańców, dwie kolejne kandydatury zgłaszają stowarzyszenia działające na rzecz osób starszych. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członków rady przysługuje również Radzie Gminy, wójtowi oraz podmiotowi prowadzącemu Akademię Senioralną Gminy, czyli Ośrodkowi Kultury.

Zgłoszenia należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Gminy” do Kancelarii Urzędu Gminy – pokój nr 3 lub przesłać na adres Urzędu. To ważne, aby każdy kto czuje, że ma coś do przekazania i chce aktywnie uczestniczyć w życiu gminy, nie przegapił tej okazji.

Angażując się w pracę Rady Seniorów, można realnie wpłynąć na poprawę jakości życia w naszej wspólnocie. To także szansa na to, by pokazać, że seniorzy to ważna i aktywna część naszej społeczności, która ma swoje potrzeby i oczekiwania. Niech ten nabór będzie przypomnieniem, że każdy głos jest ważny, a doświadczenie życiowe to cenny atut, który warto wykorzystać dla dobra wspólnoty.


Na podst. Gmina Lubin