Na Żoliborzu poradnie stomatologiczne proponują kompleksową obsługę implantów zębowych, koron protetycznych i mostów dla swoich klientów. Protetyka stomatologiczna to proces mający na celu trwałą, skuteczną odbudowę ubytków zębowych i poprawy wizerunku pacjenta. Obecnie protetycy mają wiele metod, które mogą wykorzystywać by uzyskać odpowiedni efekt leczenia. Protetyka oferuje bardzo wygodne rozwiązania.

Duże znaczenie mają metody wizualnej naprawy i przebudowy istniejących zębów, które według pacjenta nie są doskonałe. Jeżeli zęby są przebarwione bądź źle ulokowane należy zastosować korony i licówki porcelanowe. Rozwiązania te pomogą uzyskać idealny efekt estetyczny. Zdarza się, że pomimo częstych kontroli u stomatologa i prawidłowej higienie trzeba usunąć ząb.

Protetyka (żoliborz) stomatologiczna, to dziedzina, która dynamicznie się rozwija, nieustannie pojawiają się nowe metody i ulepszenia. W protetyce ważne jest wybranie pracowni z wykwalifikowaną kadrą.

Czym są implanty zębowe?

Implant zębowy to śruba wykonana z tytanu lub tlenku cyrkonu. Jest to sztuczny korzeń zęba zastępujący ubytek powstały w wyniku uszczerbku. Zostaje zamocowana w kości pacjenta. Na implant nakłada się koronę za pomocą odpowiednich łączników. W zależności od indywidualnej oceny ubytków pacjenta dobierany jest adekwatny rodzaj implantu, który pomaga uzyskać idealny uśmiech. Implantami zębowymi mogą się zainteresować się pacjenci, którzy dążą do poprawy wyglądu swojego uzębienia. Implanty są dobrą metodą na uzupełnienie pojedynczych, jak i większych braków. Implanty zębowe są w zupełności przyswajane przez ludzki organizm, a dodatkowo pomagają utrzymać prawidłową pracę mięśni twarzy i przeciwdziałają zanikowi kości. Nowe zaawansowane technologie pozwalają odbudować nawet zęby, których pacjent nie ma od wielu lat. Implanty służą pacjentom długie lata.

Jakie są polecane korony porcelanowe w Warszawie?

Decyzja o wyborze rodzaju korony należy do specjalistów. Warto zdać się w tej kwestii na wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanych osób. Dobiorą one optymalne rozwiązanie. W przypadku dużego uszczerbku często polecane jest wykonanie w laboratorium konstrukcji odbudowującej, czyli korony.

Czym zajmuje się implantologia w Warszawie?

Proces odbudowy uzębienia odbywa się na kilku wizytach, często pierwsza konsultacja pozwala ustalić warunki do implantacji. Kolejna wizyta to zabieg wszczepienia. Coraz częściej gabinety w przypadku odrzucenia przez organizm implantu, z przyczyn niezależnych od pacjenta, darmowo ponawiają proces wszczepienia. Lekarz zajmujący się pacjentem, po dokładnym badaniu i wywiadzie oraz diagnostyce radiologicznej tworzy plan leczenia. Badanie pantomograficzne daje szczegółowe informacje o stanie kości i wspomaga proces planowania.

Zabieg zazwyczaj odbywa się na drugiej wizycie. Polega na zrobieniu otworu w kości i wprowadzeniu wszczepu. Dopiero kilka miesięcy później na implantach przeprowadza się odbudowę protetyczną i uzyskuje się ostateczny wygląd uzębienia. Na ostatniej wizycie ocenia się końcowy stan uzębienia.

Protetyka - dział stomatologii, który warto poznać bliżej

Jakie usługi oferuje implantologia na Żoliborzu?

  • zdjęcie pantomograficzne,

  • sterowana regeneracja kości,

  • wszczepienie tytanowego implantu,

  • wszczepienie cyrkonowego implantu,

  • mocowanie śrub gojących,

  • wykonanie i montaż korony cyrkonowej,

  • wykonanie i montaż korony na metalu.

Aktualna wiedza i doświadczenie protetyków pozwala uzyskać oczekiwany przez klienta wizualny efekt. Nowe zęby są zakładane na stałe, dlatego dają uczucie dużego komfortu. Poprawia się zdecydowanie samoakceptacja pacjenta i jego stosunek do otoczenia.