Co zrobić z odpadami poremontowymi? Sposób na wywóz gruzu i śmieci po remoncie

Świadome składowanie odpadów poremontowych ma kluczowy wpływ dla całego ekosystemu, ale co zrobić z gruzem i śmieciami powstałymi podczas remontu? Takie odpady nie mogą zostać wrzucone do śmietnika komunalnego, a za utylizację niezgodną z prawem grozi nawet odpowiedzialność karna. Jak legalnie pozbyć się gruzu po remoncie i uniknąć konsekwencji niewłaściwej gospodarki „trudnymi” odpadami?

Jak wyrzucać gruz i odpady po remoncie? Regulacje prawne

Podczas prac remontowych może pojawić się problem dotyczący składowania wybranych odpadów. Zalicza się do nich między innymi: gruz budowlany, elementy ceramiki, części armatury, panele podłogowe i pokruszone płytki ścienne, dachówki, wielkogabarytowe meble, urządzenia sanitarne oraz elektryczne. Zgodnie z prawem wymienione odpady nie mogą trafić do jednego kosza razem ze śmieciami komunalnymi, ponieważ różnią się sposobem sortowania i utylizacji. Do 90% gruzu budowlanego można poddać recyklingowi, jednak proces ten zadziała tylko przy zastosowaniu się do określonych zasad gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach definiuje środki zapobiegawcze, które pozwalają zmniejszyć liczbę śmieci i przyczyniają się do ochrony otaczającego ekosystemu.

Do wyrzucenia gruzu oraz odpadów poremontowych potrzebny jest kontener dedykowany konkretnemu rodzajowi śmieci. Takie kontenery dostępne są w ofercie firm specjalizujących się w odbiorze tzw. trudnych odpadów oraz gruzu budowlanego, które dysponują odpowiednimi zezwoleniami dotyczącymi ich zagospodarowania i transportu. Na terenie Dolnego Śląska wynajęcie kontenerów przystosowanych do wywozu śmieci i gruzu budowlanego po remoncie wraz z wywozem oferuje firma Ekologis.

Gdzie wynająć kontener i jaki rodzaj wybrać?

Kontener dedykowany składowaniu określonego rodzaju śmieci można zamówić telefonicznie lub przez stronę internetową. Ekologis świadczy usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, które w celu wysłania oferty mogą skontaktować się poprzez formularz mailowy. Dostępne kontenery różnią się gabarytem, dlatego pojemność można dopasować do wielkości prowadzonych prac remontowych. Przy użytku prywatnym i niewielkim remoncie wystarczającą opcją będzie pojemność 2,5 lub 3,5 m³. W ofercie znajdują się także większe kontenery, które mogą pomieścić nawet do 36 m³ gruzu i odpadów.

Nie tylko rozmiar kontenera jest istotny, a przy wyborze warto zastanowić się nad jego przeznaczeniem. Ekologis oferuje kontenery odpowiadające różnym rodzajom śmieci poremontowych, jak: 

  • gruz budowlany,
  • papa odpadowa,
  • zmieszane odpady opakowaniowe,
  • odpady gabarytowe,
  • zmieszane odpady budowlane.

Przy remoncie wygodnym rozwiązaniem jest wynajem kontenera na zmieszane odpady budowlane, który umożliwia umieszczenie w jednym pojemniku płyt G-K, materiałów dociepleniowych, szyb i okien, tworzyw sztucznych, złomu oraz drewna.

Niewłaściwa gospodarka odpadami i jej konsekwencje

Nielegalny wywóz gruzu oraz odpadów budowlanych podlega finansowym karom. Mandat mogą otrzymać osoby, które wyrzucają odpady poremontowe do śmietników komunalnych, a także składują gruz na posesji. Surowe zabroniony jest również wywóz śmieci do lasu. Za takie zachowanie nakładane są grzywny pieniężne w kwocie minimum 5000 złotych, a nagminne łamanie prawa grozi karą pozbawienia wolności. Warto pamiętać o tym, że niewłaściwa gospodarka odpadami negatywnie oddziałuje na środowisko i przyczynia się do pogorszenia warunków życia na Ziemi.