Funkcjonariusze lubińskiej Komendy Policji wraz z pracownikami powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie edukowali młodzież w Szkole Podstawowej w Raszówce na okoliczność szkodliwości zażywania m.in. narkotyków oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Zajęcia kończyły się przestrogą w formie zabawy, gdzie uczniowie mieli do pokonania prosty tor przeszkód w narko i alko goglach.

Samo wejście w posiadanie substancji zakazanych wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii – w tym najpopularniejszych narkotyków, rodzi za sobą konsekwencje prawne. Właśnie o tych konsekwencjach oraz o odpowiedzialności prawnej za swoje czyny, rozpoczął prelekcję policjant z lubińskiego Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej w trakcie spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w Raszówce.

W trakcie zajęć zarówno mundurowi z lubińskiej Komendy Policji jak i pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Lubina edukowali młodzież na okoliczność m.in. szkodliwości zażywania narkotyków. Ale nie tylko o narkotykach była mowa. Podobne zagrożenie dla organizmu niosą inne używki – alkohol i papierosy również.

Uczniowie szkoły w Raszówce z zaciekawieniem wysłuchali pogadanki. Nie obyło się bez pytań, które rozwiewały wątpliwości z tego zakresu. Całość zajęć skończyła się mocną przestrogą w formie zabawy. Każdy ze słuchaczy miał możliwość sprawdzić jak szkodliwe używki wpływają na koordynację ruchową. Do przejścia bowiem był tor przeszkód w narko i alko goglach, co mocno skomplikowało z pozoru proste czynności.

Prelegenci podkreślali, że gogle oddają tylko obraz jaki widzi osoba w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu narkotyków, natomiast każdy w tym dniu był w pełni świadomy o czym nie może powiedzieć osoba będąca pod wpływem takich środków.

Ta lekcja nauczyła dzieci jak naprawdę szkodliwe są alkohol i narkotyki i jak bardzo negatywnie wpływają one również na nasze bezpieczeństwo.


starszy aspirant Krzysztof Pawlik
zastępca Oficera Prasowego
Komendy Powiatowej Policji w Lubinie
telefon: 601 974 322