zarobki w Polsce

Nowy rok przyniósł wiele zmian dotyczących m.in. wysokości wynagrodzeń. Zwiększyła się najniższa stawka krajowa, a co za tym idzie także – minimalne zarobki. Jakie zawody mogą liczyć na bardziej korzystne zmiany? Gdzie warto szukać takich posad? Przyjrzyjmy się przykładowym miastom w Polsce i sprawdźmy, które z nich oferują najlepsze warunki na rynku pracy.

Rynek pracy w Poznaniu

Przyglądając się rynkowi danego miasta, warto zwrócić uwagę na szereg czynników, które są najbardziej wpływowe. Na początku należy podkreślić wyjątkowo niską liczbę osób niepracujących w Poznaniu. Jeszcze w listopadzie 2022 roku stopa bezrobocia wynosiła tam zaledwie 1%. Wskazuje to na szeroki rynek pracy, którego warunki mogą zadowolić każdego – pomimo wysokiej liczby mieszkańców. W Poznaniu znacząco wyróżnia się branża przemysłowa obejmująca aż 16,3% wszystkich miejsc zatrudnienia. Inne sektory, które dominują w tej strukturze, to handel i usługi, a także edukacja. Jeśli chodzi o wynagrodzenie na poznańskim rynku, to przeciętne zarobki w przedsiębiorstwach wyniosły ponad 7300 zł brutto miesięcznie (w listopadzie 2022 r.). Decydując się na pracę w mieście, najpierw warto bliżej poznać najlepiej płatne zawody w Poznaniu. W związku z rozwojem branży usługowo-handlowej wynagrodzenia na stanowiskach związanych z obsługą klienta należą do najwyższych. Przykładowo opiekun klienta ds. technicznych może zarabiać ponad 8000 zł brutto. Z wysokimi stawkami spotkają się także specjaliści IT. Mediana rynkowa dla doświadczonego analityka to ponad 9000 zł brutto miesięcznie. Należy także zwrócić uwagę na zawody, wśród których występuje deficyt. Poszukiwani są np. pracownicy budowlani, kierowcy czy przedstawiciele branży medycznej, którzy w tym roku mogą liczyć na podwyżki pensji. Natomiast, co ważne, w regionie nie występuje nadwyżka wśród żadnego z zawodów, co otwiera możliwość zdobycia pracy dla wszystkich specjalistów w danej dziedzinie.

Sytuacja w Katowicach

Kolejnym miastem, o którym warto wspomnieć, są Katowice, które wyróżniły się na tle innych stolic wojewódzkich wysokimi zarobkami. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw jeszcze w grudniu 2022 roku wynosiło ponad 9850 zł brutto. Natomiast w listopadzie stopa bezrobocia stanowiła 1,5%. Na bogaty rynek zatrudnienia przekłada się m.in. sukces czołowych firm wpływających na gospodarkę całego kraju. Najlepiej rozwiniętymi sektorami w Katowicach są handel i usługi oraz przemysł. Natomiast do najbardziej opłacanych branż należą działalność finansowa i ubezpieczeniowa, informacja i komunikacja oraz administracja publiczna, gdzie przeciętne zarobki wahają się w granicy 7000 zł brutto miesięcznie. Deficyt pracowników dotyczy przede wszystkim przedstawicieli zawodów z sektora budowlanego i przemysłowego. Jednak poszukiwani są także specjaliści z obszaru IT, którzy należą do grup o najwyższym wynagrodzeniu.

Podwyżki pensji

Poza wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2023 (w drugiej połowie roku kolejnej) będzie można zauważyć także podwyżkę pensji w poszczególnych zawodach. Na pozytywną zmianę mogą liczyć m.in. w sektorze edukacji. Zarobki zwiększą się w zależności od posiadanego tytułu, ale przykładowo bardziej doświadczony i dyplomowany nauczyciel otrzyma 4553 zł brutto miesięcznie. Podwyżki obejmą również sektor budżetowy oraz pracowników służb mundurowych. Ich wynagrodzenie wzrośnie o ponad 500 zł brutto. Wyższe pensje otrzymają także prokuratorzy i sędziowie, np. w Sądzie Najwyższym podwyżka będzie równa ok. 2000 zł brutto. Z kolei w połowie roku na wzrost minimalnego wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy służby zdrowia. Stanowiska pracy z wcześniej wymienionych sektorów można znaleźć w każdym mieście w Polsce. Jednak najłatwiej zatrudnienie zdobędą przedstawiciele zawodów deficytowych. Do najbardziej poszukiwanej grupy specjalistów na rynku należą nauczyciele. Wśród deficytowych zawodów znajdują się także samodzielni księgowi, których mediana rynkowa z zarobkami wynosi ponad 6000 zł brutto, a także specjaliści fizjoterapii otrzymujący średnie wynagrodzenie w wysokości ok. 5800 zł brutto.