Symboliczna uroczystość kościelna i wieczór kolęd w PieszkowiePodczas spotkania w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Pieszkowie odbyło się uroczyste poświęcenie nowej ambonki i miejsca przewodniczenia oraz okazanie barokowego epitafium, które zaprezentowano po efektach wielomiesięcznych konserwacji. Po tych symbolicznych uroczystościach mieszkańcy zebrali się w świetlicy, by wspólnie z dwoma zespołami muzycznymi kolędować.

Zabytkowe kamienne, polichromowane epitafium Beniamina Gottlieba Günthersa, odzyskało swoją świetność. Prace nad przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia remontu epitafium rozpoczął poprzedni proboszcz ks. Wojciech Skowron a zakończył obecny ks. Jerzy Bachor, który złożył dwa wnioski o dotację.

Z Urzędu Marszałkowskiego parafia otrzymała 20 tysięcy złotych, z Urzędu Gminy Lubin kolejne 25 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku.

– Epitafium w ubiegłym roku przeżyło pełną konserwację techniczną i estetyczną. Mówię ,,przeżyło”” ponieważ koniecznym było wyciągnięcie tej potężnej płyty z murów naszego kościoła i odpowiednie jej zakonserwowanie. Kościół nie był nigdy ogrzewany, dlatego epitafium praktycznie z roku na rok coraz bardziej kruszyło się – mówi Renata Jędrak, sołtys Pieszkowa. – Zniszczenia widać było gołym okiem, dlatego z konserwacją zdążyliśmy w ostatniej chwili.

Na epitafium zachowały się napisy i tablica inskrypcyjna pisane pismem gotyckim w języku niemieckim. Jedna z mieszkanek Pieszkowa podjęła się niezwykle trudnego zadania przetłumaczenia tego tekstu. Jest więc szansa, że mieszkańcy dowiedzą się czegoś więcej o bohaterze epitafium.

Nie mniej ważnym wydarzeniem było poświecenie przez księdza nowej drewnianej ambonki i miejsca przewodniczenia. Wykonał je Zdzisław Wyrębski, mieszkaniec Pieszkowa według projektów sołtys Renaty Jędrak.

– Jestem bardzo wdzięczna, że po wielu moich namowach pan Zdzisław zgodził się wykonać te rzeczy, bardzo mi zależało aby były one stylizowane na barok, tak aby pasowały do całego barokowego wnętrza. Nie mogły tam stanąć przypadkowe, nowoczesne mównice, ponieważ przy tak pięknym ołtarzu wyglądałyby bardzo obco. Cieszę się, że ksiądz nam zaufał i pozwolił działać – mówi sołtys Jędrak.

Pod dużym wrażeniem wykonanych prac i zaangażowania mieszkańców Pieszkowa był wójt Tadeusz Kielan.

– Musimy się troszczyć o zabytki, bo jesteśmy to winni nie tylko przeszłym ale i przyszłym pokoleniom. Nie byłoby to jednak możliwe bez inicjatywy mieszkańców. Jestem z tego bardzo dumny, tak jak i z tradycji wspólnego kolędowania, którą pięknie kultywujecie i budujecie tym samym poczucie wspólnoty – mówił wójt Tadeusz Kielan, który uczestniczył w tym spotkaniu wraz ze swoim zastępca Bartoszem Chojnackim.

Mieszkańcy Pieszkowa wspólnie kolędowali z zespołem Osieczanki i góralską kapelą, którą tworzy mieszkaniec Pieszkowa wraz ze swoimi przyjaciółmi z gór.


UG Lubin: Symboliczna uroczystość kościelna i wieczór kolęd w Pieszkowie