Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubin

W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w Policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, zapraszamy na dni otwarte w dniach 15 i 17 maja 2019r. w godz. 08.00 - 15.00. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w nasze szeregi. Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej Policji dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku (od 7:30 do 15:00 ). Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 213, (76) 8406-214.

WYMAGANE DOKUMENTY:

podanie o przyjęcie do służby w Policji;

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

- książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy. 

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

W załączeniu film pokazujący jak wyglądają testy sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji.

asp. szt. Sylwia Serafin

Oficer prasowy KPP w Lubinie

tel. 601 974 322

 

Powiązane wiadomości