Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tym zakresie jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych. Dlatego też lubińscy policjanci cyklicznie prowadzą działania pn. „NURD”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa tej grupy osób na drogach.

Dziś policjanci ruchu drogowego lubińskiej policji – podobnie jak w całym kraju, prowadzą działania pn. „NURD”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a tym samym zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Funkcjonariusze w szczególności reagują na nieprawidłowości związane z zachowaniem kierujących wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie wyznaczonych dla nich przejść,  poruszanie się pieszych na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników, przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych i niebezpiecznych oraz stosowanie się do sygnalizacji świetlnej czy też prawidłowe oświetlenie rowerzystów i właściwe przekraczanie przez nich jezdni.

Policjanci apelują o unikanie niebezpiecznych zachowań na drodze. Przypominają o obowiązku stosowania przez pieszych po zmroku, elementów odblaskowych podczas poruszania się w terenie niezabudowanym. Funkcjonariusze zachęcają również do noszenia odblasków w każdym miejscu po zmroku. Rowerzyści również powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i poza obowiązkowym oświetleniem stosować dodatkowe elementy odblaskowe, tak aby byli widoczni również z boku.

Przypominamy kierującym, że za naruszenie przepisów polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim można otrzymać mandat karny wynoszący pierwszy raz: 1500 złotych, przy popełnieniu ponownie tego wykroczenia w warunkach recydywy: 3000 złotych, podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy 15 punktów „karnych”.

Niewłaściwe zachowania pieszych także przyczyniają się do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Mowa głównie o nieostrożnym wejściu na jezdnię, przechodzeniu przez jezdnię przy czerwonym świetle, wtargnięciu zza pojazdu, rozproszeniu uwagi.

Przypominamy także o rozwadze na drodze i właściwym korzystaniu z dróg oraz chodników, zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i zmotoryzowanych.

asp. szt. Sylwia Serafin
Oficer Prasowy KPP w Lubinie
Telefon: 601 974 322